W naszej ofercie magnes: magnesy neodymowe, ferrytowe, AlNiCo, Sm-Co, uchwyty magnetyczne, stoły, chwytaki, separatory.
magnesy neodymowe
magnesy ferrytowe
magnesy magnesy stale
magnes

Nasz sklep internetowy www.MAGNESY.eu

Magnetohydrodynamika

 

Magnetohydrodynamika (MHD) lub hydromagnetyka, magnetogazodynamika, magnetoplazmodynamika - akademicka dyscyplina dział mechaniki płynów zajmujący się zagadnieniami związanymi z ruchem płynów przewodzących prąd elektryczny w polu elektromagnetycznym. Szczególnym zainteresowaniem MHD jest oddziaływanie ośrodka i pola magnetycznego.

Magnetohydrodynamika bada oddziaływanie przewodzących cieczy i przewodzących (zjonizowanych) gazów (np. płynne metale (rtęć), plazma) wraz z polem magnetycznym oraz obejmuje również zagadnienia budowy silników plazmowych, generatorów magnetohydrodynamicznych, aerodynamiki wielkich prędkości, obejmuje również niektóre zagadnienia kontrolowanych reakcji syntezy termojądrowej i magnetyzmu ciał kosmicznych.

Współtwórcą MHD był Hannes Alfven. Podstawę magnetohydrodynamiki stanowią trzy główne prawa:

  • prawo ciśnienia magnetycznego;
  • prawo wmrożonego pola magnetycznego;
  • prawo dyfuzji pola magnetycznego.

Pole magnetyczne indukuje w poruszającym się płynie prądy elektryczne. Oddziaływanie powstałych prądów z polem magnetycznym za pomocą siły Lorentza wpływa z kolei na wielkość tego pola i ruch płynu. Jednym z charakterystycznych zjawisk rozpatrywanych przez magnetohydrodynamikę jest występowanie w płynie znajdującym się w zewnętrznym polu magnetycznym fal poprzecznych (tak zwanych fal Alfvéna) rozchodzących się w kierunku tego pola z prędkością zależną od jego natężenia i gęstości płynu.

Teoria MHD łączy w spójną całość równania Naviera-Stokesa (hydrodynamika) oraz równania Maxwella (elektrodynamika) tworząc nowy układ równań MHD.

W dzisiejszej astrofizycę znane są obiekty, takie jak obłoki materii międzygwiazdowej, dyski akrecyjne, pulsary, czy procesy zachodzące w atmosferach gwiazd, których nie daje się opisać bez uwzględnienia pola magnetycznego. Ponadto większość obiektów astrofizycznych daje się opisać w ramach mechaniki płynów. Teoria MHD pozwoliła dotychczas wyjasnić m.in.:

  • wysoką temperaturę korony słonecznej;
  • mechanizm przyspieszania relatywistycznych dżetów;
  • mechanizm odprowadzania momentu pędu z dysków akrecyjnych;
  • proces generacji pola magnetycznego w dyskach poprzez αω–dynamo.

Generator magnetohydrodynamiczny, generator magnetogazodynamiczny - urządzenie do bezpośredniego przetwarzania energii cieplnej gazu w energię elektryczną. Działanie oparte na zjawisku powstania prądu elektrycznego w przewodniku poruszającym się w polu magnetycznym. W generatorze przewodnikiem jest plazma czyli silnie rozgrzany gaz przewodzący prąd elektryczny

Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Magnetohydrodynamika (MHD), Generator magnetohydrodynamiczny